Praktijkondersteuning

Per 1 september 2010 zijn bij ons in de praktijk 2 parttime praktijkondersteuners gestart.

Praktijkondersteuners (POH) zijn verpleegkundigen of doktersassistenten met een aanvullende opleiding om huisartsen te ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Zij werken volgens gestandaardiseerde protocollen en overleggen zonodig met de huisarts.

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van zorg rond deze groep patienten duidelijk verbetert met de inzet van praktijkondersteuners.

De POH houdt eigen spreekuren voor:

Diabetes Mellitus type II

Hypertensie

Stoppen met roken

Cardiovasculair Risicomanagement

Astma/COPD